E-DOKUMENTY

System informatyczny DOKIN GMG  służy do przechowywania w formie elektronicznej różnego rodzaju dokumentów funkcjonujących w firmie. Rozwiązuje on skutecznie problemy z dostępem użytkowników do dokumentów. Elektroniczny obieg dokumentów umożliwia uprawnionym użytkownikom dostęp do wszystkich potrzebnych im dokumentów, niezależnie od formy w jakiej powstał dany dokument. Każda informacja jest łatwa do odnalezienia i odpowiednio skojarzona. System może obsługiwać kilka firm w ramach wspólnych właścicieli.

Typy dokumentów

Definiowalny słownik dokumentów umożliwia wprowadzenie wielu typów dokumentów z wyszczególnieniem

  • Operatora zatwierdzającego dokument – akceptacja merytoryczna 1 , 2 oraz ostateczna
  • Operatora księgującego dokument
  • Określenie statusu dokumentu (załączniki / księgowania0
  • Szablon księgowań

Użytkownicy systemu

Rejestr użytkowników systemu DOKIN  zawiera rozbudowany system uprawnień dotyczący wprowadzania, zatwierdzania, księgowania wprowadzonych dokumentów, przeglądania dokumentów innych użytkowników, podgląd na rozrachunki, możliwość wykonywania przelewów, paczek przelewów, wstrzymywanie płatności, aktualizację kontrahentów, wprowadzenie i rozliczanie delegacji. Operator może mieć dostęp do wskazanych firm.

Wydziały

Rejestr wydziałów zawiera oprócz danych dotyczących osób merytorycznie odpowiedzialnych za akceptacje dokumentów, typy akceptacji oraz MPK niezbędne do automatycznego księgowania dokumentów

Dokumenty

Dokumenty wprowadzone w systemie DOKIN  oprócz danych podstawowych mogą zawierać załączniki będące zeskanowanymi dokumentami wejściowymi. W łatwy sposób operator wybiera urządzenie TWAIN do skanowania dokumentów oraz tryb skanowania. 

Rozrachunki  / Rejestr płatności

System usprawnia prowadzenie rozrachunków prze automatyczne przygotowanie list / planów płatności, generowanie list płatności, przygotowywanie paczek przelewów

Delegacje

System  prowadzi rejestr wystawianych w firmie  delegacji   oraz umożliwia ich rozliczanie

Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (ciasteczka), zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki