ZAKŁADY MIĘSNE

KOMPLEKSOWY SYSTEM  DLA ZAKŁADÓW  MIĘSNO-WĘDLINIARSKICH
System informatyczny  MAGFA GMG, DOSTAWY GMG, WAGI GM, PRODUKCJA GMG to modułowy system wspomagający logistykę, sprzedaż, produkcję i magazynowanie w zakładach mięsno-wędliniarskich. Wdrożono tutaj nowoczesne rozwiązania oparte o różne systemu wagowe i urządzenia mobilne, zastosowano procedury HACCP.  

Zamówienia  odbiorców

Rejestracja zamówień odbywa się manualnie bądź drogą elektroniczną np. z urządzeń mobilnych. zamówienia są kompletowane wg tras przypisanych do odbiorcy. Możliwe jest przypisanie do pozycji różnych jednostek miar  opartych o system przeliczników

Realizacja zamówień  ekspedycja

Istnieje kilka sposobów przygotowania towarów do wysyłki. Można te funkcje realizować w oparciu o urządzenia mobilne skanery lub inteligentne stanowiska wagowe. Są dwa warianty kompletacji towaru

 • oparta na zamówieniu gdzie kontrolowana jest ilość towaru zgodnie z zamówieniem  plus/minus dopuszczalny margines
 • bezpośrednia z podaniem indeksu wyrobu/towaru

Przy pracy ze skanerami identyfikacja towaru odbywa się przez kod Ean13 lub Ean128. Zawartość kodu może być poszerzona o numery partii. Istnieje możliwość przypisania pozycji do stanowiska wagowego bądź skanera. Ułatwia to pracę w firmach gdzie funkcjonuje kilka magazynów wyrobów gotowych.  Po zakończeniu kompletacji na danym stanowisku dane są przesyłane do centralnego bufora gdzie wg algorytmu przypisanego do kontrahenta pozycje są zamieniane w jeden wspólny dokument – może to być faktura lub dowód dostawy  lub generowane pojedynczo.  Proces tworzenia dokumentów automatycznie aktualizuje stany magazynowe – również wg partii produktu gotowego. Aktualizowane są również rozrachunki.

Ekspedycja ważenie kontrolne

Jest to moduł umożliwiający końcowe sprawdzenie wagi towaru, wagi opakowań zwrotnych oraz palet, ilości i rodzajów opakowań dla wskazanej trasy - konfrontuje dane z końcowych pomiarów z danymi wynikającymi z dokumentów źródłowych.

Dostawy zamówienia 

Zamówienia do dostawców kompletowane są w dodatkowym rejestrze. Można prowadzić cenniki w podanym zakresie dat dla wybranego dostawcy bądź dla wszystkich

W rejestrze zamówień deklarujemy punkt przyjęcia dostawy np.

 • Surowiec
 • Przyprawy, materiały pozostałe

Przyjęcie dostawy  SUROWIEC

Realizacja dostawy odbywa się na inteligentnych terminalach wagowych. Wybierając dostawcę wskazujemy towar który figuruje na zamówieniu. Automatycznie tworzona jest partia wg zadanego przez użytkownika algorytmu

W trakcie  ważenia można wskazać kierunek przepływu podanej palety - dopuszczalne warianty to

 • Wybór magazynu surowca z listy
 • Rozbiór
 • Produkcja
 • Ekspedycja

Można wydrukować etykietę paletową która zawiera wszystkie informacje umożliwiające identyfikacje partii towaru

Etykiet paletowe umożliwiają szybkie przeprowadzenie operacji  wydania z magazynu lub inwentury 

Przyjęcie dostawy PRZYPRAWY, MATERIAŁY POZOSTAŁE

Realizacja dostawy odbywa się  2-etapowo. Pierwszy etap to generowanie i wydruk etykiet zawierających indeks towaru, wygenerowany numer partii,  jednostkę miary ilość oraz przelicznik na magazynową  jednostkę miary. Etykieta może być zbiorcza (opakowanie)  lub jednostkowa. Drugi etap  to przyjęcie na wskazany magazyn na podstawie odczytów skanerowych. Zarówno przy dostawach surowca jak i przypraw bądź materiałów pozostałych generowany jest REJESTR HACCP

Rozbiór

System MAGFA GMG umożliwia przeprowadzenie rozbioru półtusz, elementów wykrojonych jak i kupionych od dostawców Rozbiór jest realizowany w oparciu o wprowadzane normy rozbiorowe.  Do jednej pozycji może być przypisanych kilka

szablonów rozbiorowych - typ szablonu przypisujemy przed przyjęciem elementu na rozbiór.  Realizacja rozbioru odbywa się po uprzednim wybraniu elementu. Można wydrukować etykietę paletową elementu która zawiera pełną identyfikację partii rozbiorowej. Po przypisaniu kierunku przepływu i zamknięciu rozbioru następuje zapis. Dopuszczalne kierunki to:

 • magazyny porozbiorowe, mroźnie
 • ekspedycja
 • produkcja

Analizy porozbiorowe pokazują wydajności i uzyski na każdej partii dostawy , umożliwiają wycenę elementów porozbiorowych .

Produkcja

System umożliwia precyzyjne zaplanowanie produkcji w oparciu o zamówienia odbiorców uwzględniając sezonowość. Możliwa jest realizacja naważeń  zgodna z planem produkcji i recepturami. Odpowiednie składowe wyrobu gotowego są widoczne na danym etapie zgodnie z recepturą i cyklem produkcyjnym przypisanym do wyrobu. System umożliwia rejestrację masy wyrobu na każdym etapie obróbki termicznej. Obsługuje rejestr wózków i kijów wędzarniczych, oblicza automatycznie tarę, raportuje ubytki na każdym wózku lub w obrębie partii.

Magazyny

Na terminalach wagowych bądź urządzeniach mobilnych można przeprowadzać dowolne operacje magazynowe 

 • Przesunięcia m/magazynowe
 • Wydania
 • Przyjęcia
 • Inwentaryzacja

System prowadzi ewidencję  magazynową z podziałem na partie , daty ważności , ceny .

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (ciasteczka), zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki