MAGAZYNY / LOGISTYKA

System magazynowy MAGFA GMG umożliwia pracownikom zapewnienie pełnej dostępności towaru przy minimalizacji wartości magazynu i eliminacji zalegania towarów / materiałów . Służy do tego rozbudowany  moduł analizy danych .

Rejestrowanie dokumentów

Program pozwala ewidencjonować wszelkie dokumenty magazynowe przychodowe i rozchodowe, a także korygujące. Umożliwia rozliczanie wartościowe magazynu według cen ewidencyjnych, FIFO, LIFO, a także cen średnich ważonych.

Dokumenty mogą być rejestrowane ręcznie lub generowane automatycznie .

  • możliwość  wystawiania dowolnego dokumentu   z „ręki”
  • możliwość rejestracji obrotu magazynowego  za pomocą  inteligentnych skanerów przy pomocy odczytu kodu kreskowego Ean13 /Ean128  wg zadanych szablonów  
  • możliwość rejestracji obrotu magazynowego  za pomocą inteligentnych terminali  wagowych  wg zadanych szablonów – dotyczy zakładów  produkcyjnych mięsno/wędliniarskich
  • możliwość automatycznego generowania dokumentów rozchodowych na podstawie planów produkcji i norm materiałowych

Jednostki miar

Program daje sposobność operowania jednostkami zbiorczymi i przeliczeniami, zarówno dla jednostek logistycznych (np. palety) . Może przeliczać różnego typu sekcje (np. m2 na sztuki), z zastosowaniem przeliczników globalnych lub  indywidualnych przypisanych do konkretnej pozycji

Zarządzanie stanami magazynowymi

Program pozwala na przeglądanie stanów magazynowych, z możliwością wglądu w historię przeszłych  obrotów oraz tworzenie zbiorczych zestawień w ramach oddziałów lub całej firmy.  Możliwe są zestawienia stanów i obrotów wg zadanych cen . Magazyny są definiowalne – ilość magazynów nieograniczona , dla każdego z magazynów przypisany algorytm ewidencji , sposób rejestracji partii , dat ważności . Do każdej pozycji magazynowej można określić stan maksymalny , minimalny ,średni ,

Partie magazynowe

Podczas redagowania dokumentów przychodowych możliwe jest określenie symbolu przyjmowanej partii, a podczas opracowywania rozchodowych – wybór z listy dostępnych partii. Pozwala to na prześledzenie, w jaki sposób towar z danej partii został rozchodowany.

 Partie magazynowe mogą posiadać dodatkowe atrybuty, redagowane na dokumentach zakupu, dzięki czemu program pozwala na pełną ewidencję charakterystyki danej partii.

Towary z określonym terminem ważności

Możliwe jest redagowanie terminu ważności partii w momencie przyjęcia dostawy, a także kontrolę towarów w magazynie, dla których zbliża się termin ważności.

Inwentaryzacja

Automatyzacja procesu generowania arkuszy inwentaryzacyjnych ,  wystawiania dokumentów korygujących usprawnia inwentaryzację magazynów. Wykorzystanie czytnika kodów kreskowych dodatkowo ułatwia proces spisu z natury.

Dla zakładów mięsno-wędliniarskich inwentaryzacja może odbywać się przy pomocy inteligentnych skanerów lub stanowisk wagowych .

Opakowania zwrotne /kaucjonowane

Opakowania zwrotne kaucjonowane są dopisywane do dokumentów sprzedaży i ujęte „poza” fakturą. System ewidencjonuje obrót i salda opakowań zarówno po stronie odbiorców i dostawców oraz na własnych magazynach. Moduł daje sposobność przeglądania stanów ilościowych opakowań, zarówno przekazanych do klientów, jak i pobranych od dostawców. Możliwe jest rejestrowanie dokumentów magazynowych ewidencjonujących obrót opakowań wraz z automatycznym generowaniem faktur przypadku braku zwrotu w odpowiednim terminie.

ZAOPATRZENIE

W module zaopatrzenia realizowane są funkcje związane z zamawianiem i kontrolą realizacji dostaw asortymentów, jak również rejestracji dokumentów zakupu.

Dokumenty zakupu

Dokumenty zakupu mogą być wprowadzane z ręki – bądź w oparciu o rejestr zamówień do dostawców w którym figurują pozycje zamawiane wraz z proponowanymi cenami zakupu . W trakcie przyjęcia dostawy można drukować kody paletowe lub jednostkowe .Kody paletowe zawierają informacje o dostawcy , partii , oraz wadze towaru i palety

Faktury RR

Na podstawie dokumentów skupu generowana jest faktura RR oraz tworzony rejestr faktur.

Zamówienia do dostawców

Obsługa zamówień zakupu odbywa się na podobnej zasadzie, co obsługa zamówień sprzedaży. Program daje możliwość redagowania, podglądu, akceptacji, korekty, a także archiwizacji zamówień magazynowych  .  Wysłanie zamówienia poprzedzone jest akceptacją osoby  upoważnionej w  zależności od wartości zamówienia . Progi akceptacji określa administrator systemu .

Cenniki dostawców

Moduł pozwala ewidencjonować indywidualne cenniki dostawców analogicznie jak cennik sprzedaży z możliwością wpisywania cen i rabatów w obowiązującym zakresie dat.

Import

Program  umożliwia prowadzenie handlu wewnątrz-unijnego oraz importu spoza Unii poprzez rejestrację dokumentów WNT i faktur wewnętrznych oraz faktur importowych. Moduł wspomaga redagowanie dokumentów w walutach obcych oraz sporządzanie deklaracji INTRASTAT.

Transport  i spedycja

Program  wyposażony jest w mechanizm tworzenia dokumentów spedycyjnych na podstawie dokumentów magazynowych   które następnie można przypisywać do zleceń transportowych dla wybranego spedytora, co znacznie ułatwia zarządzanie zarówno własnymi jak i obcymi zasobami spedycyjnymi. 

Moduł pozwala m.in.:

  • rejestrować dokumenty w ramach zlecenia transportowego z pomiarem wagi asortymentu
  • drukować zlecenia transportowe z dokumentami powiązanymi (faktury, dokumenty magazynowe,lista należności ,wykaz sald opakowań zwrotnych)  przeglądać i analizować archiwalne zlecenia transportowe

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (ciasteczka), zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki